Strandja Fest

Проектът цели подобрение на  достъпа до туристическа информация за трансграничния регион и популяризиране на Странджа като фестивална дестинация.  Чрез разработване на съвместна програма за развитие на дестинацията ще се насърчи развитието на местните фестивали и ще се изгради мрежа от фестивала и панаири, както и мрежа от организатори и обучения за тях.


Дейностите по проекта включват изграждане на капацитет за развитие на Странджа като фестивална дестинация,  на базата на културното наследство и установените традиции от двете страни на границата. Предвижда се организиране на пилотен съвместен фестивал  „Странджа - Йълдъз“ и разработване на интернет маркетингови инструменти за промоция на региона.


Изпълнението на проекта ще допринесе за създаването на нов трансграничен туристически продукт - фестивалът  „Странджа - Йълдъз“, както и за разработване на съвместен план за промоция на Странджа и нейния потенциал в сферата на фестивалния туризъм и подобряване на трансграничното туристическо сътрудничество като цяло.