Народно читалище „Просвета 1914“
гр. Малко Търново, ул. „България“ 18
тел. 05952 3105
мейл – strandja.fest@gmail.com

*

*

*

въведете кода