Летни културни празници на гр. Малко Търново

/Организатор - Община Малко Търново

Провеждат се през втората половина на август, непосредствено след тържествата в местност Петрова нива. В програмата на празниците са включени разнообразни по форма и съдържание културни изяви в областта на фолклора, традиционната духовна култура на района, изложби, срещи с именити творчески личности. Преди години празниците приключваха с Църногоровския панаир.
От 2001 г. Международния пленер по живопис се организира и финансира изцяло от община Малко Търново и е част от летните културни празници на града. Целта на международния пленер по живопис е да се популяризират чрез живописни творби (масло, акварел, пастел и др.) уникалната странджанска природа, архитектурно-исторически забележителности, бит и духовност на странджанския край, изразени чрез митологичните предания, фолклор, нрави и обичаи на хората. Началото му е поставено през 1999 година от Дирекция на Природен парк Странджа. През първата година участват само български художници, а при следващите издания са поканени и участват художници от Италия, Финландия, Македония, Украйна, Турция и България. Всяко издание на пленера по живопис в гр.Малко Търново завършва с изложба на сътворените по време на дните му картини, след което експозицията гостува в изложбени галерии в София и Бургас. Подборка от платна на пленерите гостува на изложба в Анкара – Р Турция през 2004 г.
От 2016 г. не се провежда пленер по живопис, а от тази година празниците не са с продължителност една седмица, а започват в четвъртък - 27.08., и продължават до неделя - 27.08. 2017 г.


Публикувано от: Милена Дренчева

Данни за контакт

Tелефон: 05952 3021
e-mail: info@malkotarnovo.org
Уеб сайт: Летни културни празници на гр. Малко Търново