Среща на екипа по проект STRANDJA FEST

Среща на екипа по проекта Странджа – планината на фестивалите STRANDJA-FEST, CB005.1.22.056. Срещата ще се проведе в гр. Малко Търново на 14 декември 2017 г. Срещата е част от дейностите по проект „Странджа - планината на фестивалите“ СТРАНДЖА-ФЕСТ, CB005.1.22.056, финансиран от Програма Интеррег ИПА ТГС България - Турция 2014-2020. Целта на срещата е обсъждане на резултатите от проучването, бъдещи дейности по проекта и предстоящото обучение със заинтересовани страни от района на Странджа, които ще участват в разработването на съвместен промоционален план и тригодишна програма 2017-2020 за развитие на Странджа като фестивална дестинация.