1. Да си направите регистрация в системата на Strandja fest. Регистрирайте се с валиден имейл адрес, който ще бъде Вашето потребителско име. Освен това се попълват полета за парола, име, фамилия, телефон, организация, към която принадлежите /ако има такава/ и кратко описание за нея.

2. При всяко публикуване на събитие е необходимо първо да влезете в Strandja fest с Вашите потребителско име и парола.

3. Следваща стъпка е посочване в кой регион ще се състои събитието. Регионите са области и общини в България и Турция.

4. Ако събитието е един ден, то в полетата за начална и крайна дата се въвежда една и съща дата. Ако е многодневно събитие, в съответните полета се посочват двете дати - начална и крайна.

5. Следващата стъпка е да се посочи вида на събитието - фестивал, празник, събор/панаир/ или конкурс.

6.Втората част от публикуването на събитие продължава с попълване на следните полета:

- населеното място, в което ще се състои събитието;
- определя се дали събитието е в българска или турска Странджа;
- следват три последователни полета за име на събитието съответно на трите езика - английски, български и турски. По възможност е добре да се попълнят и трите полета.
- поле за уеб адрес, ако събитието има уеб сайт;
- час, от който събитието ще започне и съответно поле за минутите, ако началния час е например 9:30ч;
- час, в който се очаква събитието да приключи;
- организатор на събитието;
- поле за телефон за контакти;
- електронна поща, на която потребителите да изпращат запитвания относно събитието;
- следват три последователни полета за текста на събитието съответно на трите езика - английски, български и турски. Желателно е да се попълнят и трите полета;
- главна снимка на събитието;
- поле за карта с показалец за мястото на събитието - необходимо е само да "хванете" показалеца с натиснат ляв бутон на мишката, да го завлечете до мястото и да го пуснете там. Ако съответното място не се вижда добре, картата може да се приближи с натиснат бутон CTRL от клавиатурата;
- след натискане на бутона ВЪВЕДИ СЪБИТИЕ, то е запаметено в системата нa Strandja fest, но все още не е публикувано. Това става на следващата страница, от където можете да прегледате събитието и евентуално да го промените или да добавите още снимки.

След кликване върху ПУБЛИКУВАЙ СЪБИТИЕ, то става видимо за потребителите на STRANDJA FEST.